Home    Contact    About    

Huurovereenkomst-Prijzen

                Verhuurder : Clinckx Alex - Lambrechts Linda  

                                    Attenrodestraat 34                                  

                                   3391 Meensel-Kiezegem                                        

                                   tel : 016/633769                                     

                                  gsm : 0475-304762                                     

                                  e-mail : alexclinckx@gmail.com   

                                  Bankrekening Fintro : BE87 1448 1517 0094               

 

 Huurovereenkomst                  

 De vakantiewoning,aveneu de champia 26 Dion,wordt voor u gereserveerd zodra wij  dit formulier ondertekend ontvangen hebben evenals het voorschot.   

Verhuring is pas geldig na ontvangst van het voorschot 30% ............. voor de periode  .............................t.e.m .............................    

Indien het saldo van de huurprijs en de huurwaarborg niet betaald is 3 weken voor de            huurperiode wordt de woning verder verhuurd zonder teruggave van het voorschot. 

 Waarborg is vanaf 1 Sept. 2014  125 euro en wordt gestort samen met de huur.

Verhuringsvoorwaarden: 

Vertrek steeds voor 12 uur s'middags en de aankomst vanaf 14 uur.    

De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem of de zijnen aangerichte             direkte  en ondirekte schade   en dient dit onmiddelijk aan de verhuurder te melden. 

Het is ten strengste verboden met meer dan het opgegeven personen de woning te                betrekken,( 7 pers.)    tenzij hiervoor toelating wordt verleend door de verhuurder.

Huisdieren zijn toegelaten mits akkoord met de verhuurder. (meestal geen probleem)            

Bij het verlaten van de woning dient de huurder het verblijf grondig te reinigen.           

De waarborg wordt u terugbetaald na kontrolering van de woning en na aftrek             van eventuele kosten.             

Bad-,keuken en bedlinnen brengt u zelf mee .  

T.v.( TV vlaanderen), video ,dvd (een 30 tal films aanwezig) ,homesurround en Play  station 2 is aanwezig.            

Nu is er een jacuzzi voor drie-personen , een infraroodcabine en een Shiatsu 2 in 1  rug- en schouder rolling massage met warmte..             

Indien wijzelf,wegens onvoorziene omstandigheden (brand enz;àde verhuring dienen te              annuleren,ontvangt de huurder de door hem betaalde gelden terug.            

De huurder kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.            

Indien het saldo van de huurprijs niet betaald is drie weken voor de huurperiode wordt             de woning   verder verhuurd zonder teruggave van het voorschot.            

De sleutel wordt u opgestuurd één week voor de datum van aankomst,de waarborg wordt u teruggestort als    de huurder de sleutel terugbezorgd heeft aan de verhuurder. (mag per post).

Maak niet teveel lawaai en denk aan de buren.

 Huurprijzen: 2016

De maanden januari ,februari,maart oktober,november en december.             

Weekend :  140 euro   Midweek  : 155 euro   Week      : 255 euro                

De maanden april,mei,juni en september.               

Weekend :  145 euro   Midweek :   165 euro   Week      :   265 euro                 

Van 5 juli tot en met 18 augustus.    Week     :  330 euro

 De krokusvakantie,paasvakantie en herfstvakantie.             

Weekend  :  155 euro    Midweek  :  225 euro     Week      :   300 euro            

Verlengd Weekend    Hemelvaart : Donderdag 5 mei tot maandag 9 mei   : 240 euro                                        Pinksteren :  vrijdag 13 mei  tot dinsdag 17 mei     : 180 euro

  Kerstmis  en  Nieuwjaar 2014           

  Prijs weekend 200 euro  Midweek 280 euro  Week 365 euro                  

De maanden vanaf 5 juli en 18 augustus wordt alleen per week verhuurd.    

Het opruimen wordt door de huurder  zelf gedaan .              

Elektriciteit en gas apart aangerekend en wordt met waarborg verwerkt.              

Water en verblijftaksen zijn in de huurprijs begrepen.               

Eindafrekening van de elektriciteit 0,25 euro/kw. Weekend - Nachtterief 0,18 euro/kw

Gas 5 euro per eenheid.

                                           

Chalet is verhuurd op data : 2016